محل تبلیغات شما
کارت امتیازی متوازن (BSC) یک برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سیستم است که سازمان ها برای موارد زیر از آن استفاده می کنند: اطلاع رسانی در مورد اینکه سعی دارند به چه چیزی دست یابند تنظیم کارهای روزانه ای که هر فردی انجام می دهد در راستای استراتژی اولویت بندی پروژه ها، محصولات و خدمات سنجش و نظارت بر پیشرفت در جهت اهداف استراتژیک نام کارت امتیازی متوازن از ایده نگاه به سنجش های استراتژیک علاوه بر سنجش های مالی سنتی برای رسیدن به دیدگاه متوارن تر عملکرد آمده

تصدیق و صحه گذاری

بند 9 ایزو 9001: 2015 ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت ریسک کیفیت

سنجش ,کارت ,استراتژیک ,متوازن ,امتیازی ,های ,امتیازی متوازن ,کارت امتیازی ,سنجش های ,بر پیشرفت ,نظارت بر ,کارت امتیازی متوازن

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها