محل تبلیغات شما

مقدمه

پس از انجام عملیات در بند 8 اکنون زمان بررسی عملکرد است. تردیدی معمولی در اینجا پدیدار می شود. سازمان تعیین کرده است که چه چیزی، چگونه، و چه زمانی نظارت، سنجش و تجزیه و تحلیل شود. در این بند به اضافه کردن ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت به این ترکیب و هر چیزی که مورد انتظار است توجه شده است. ممیزی داخلی اطلاعاتی را فراهم می کند که آیا سیستم مدیریت کیفیت منطبق با نیازمندیهای سازمان و استاندارد عمل می کند وآیا به صورت موثر پیاده سازی و نگهداری می شود. بازنگری مدیریت به این پرسش  می پردازد: آیا سیستم مدیریت مناسب، دقیق و موثر است؟ مجددا ممیز باید از مجموعه منسجمی از نیازمندیها برای بررسی نتایج در مقابل برنامه ریزی استفاده کند. فهرستی طولانی از شواهد اهداف وجود دارد که میتوان آنها را شناسایی و تأیید نمود: پارامترها، برنامه های زمانبندی، ارزیابی ها، عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی، نظارت و سنجش نتایج و نایج ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت از آن موارد هستند.

بند 9 ارزیابی عملکرد سه بند فرعی دارد

9.1 نظارت، سنجش، تحلیل و ارزیابی

9.1.1 کلیات

9.1.2 رضایت مشتری

9.1.3 تحلیل و ارزیابی

9.2 ممیزی داخلی

9.3 بازنگری مدیریت

9.3.1 کلیات

9.3.2 ورودی های بازنگری مدیریت

9.3.3 خروجی های بازنگری مدیریت

 

ادامه دارد.

تصدیق و صحه گذاری

بند 9 ایزو 9001: 2015 ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت ریسک کیفیت

بازنگری ,مدیریت ,بند ,ممیزی ,تحلیل ,داخلی ,ممیزی داخلی ,بازنگری مدیریت ,می شود ,1 کلیات9 ,مدیریت به

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

tagrobe