محل تبلیغات شما

تصدیق و صحه گذاری

تصدیق و صحه گذاری روش هایی مرتبط به هم هستند که با هم برای چک کردن اینکه محصول یا خدمات یا سیستم به نیازمندیها و مشخصات تعیین شده دست یافته است و می تواند به هدف مورد نظر خود دست یابد. اینها اجزای حیاتی یک سیستم مدیریت کیفیت مانند ایزو 9000 هستند. گاهی اوقات پیش از کلمه های تصدیق و صحه گذاری کلمه مستقل» نیز اضافه می شود و به این معنی است که تصدیق و صحه گذاری باید توسط شخص ثالث که منافعی در آن زمینه ندارد انجام شود. تصدیق و صحه گذاری مستقل را با نام اختصاری IV&V می شناسند. Independent validation and verification

در عمل بر اساس اصطلاح سیستم مدیریت کیفیت تصدیق و صحه گذاری میتواند معانی مختلفی داشته باشد. گاهی اوقات حتی به جای هم نیز بکار میروند.

با اینحال بر اساس راهنمای PMBOK استانداردی که توسط موسسه مهندسان  الکترونیک پذیرفته شده است تعاریف تصدیق و صحه گذاری به صورت زیر است:

تصدیق: تضمین اینکه یک محصول یا خدمات یا سیستم به نیازهای مشتری و یا دیگر طرفهای ذینفع دست یافته است. اغلب شامل پذیرش و مناسب بودن با نیازهای مشتری خارجی است.

صحه گذاری: ارزیابی اینکه آیا محصول یا خدمات یا سیستم متناسب با قوانین، نیازمندیها، مشخصات و یا شرایط تحمیل شده است یا خیر. و اغلب یک فرآیند درون سازمانی است.

 

منیع: ویکی پدیا

تصدیق و صحه گذاری

بند 9 ایزو 9001: 2015 ارزیابی عملکرد

فرآیند مدیریت ریسک کیفیت

صحه ,گذاری ,تصدیق ,سیستم ,یک ,هم ,صحه گذاری ,و صحه ,تصدیق و ,محصول یا ,یا خدمات ,سیستم مدیریت کیفیت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها