محل تبلیغات شماتصدیق و صحه گذاری

تصدیق و صحه گذاری روش هایی مرتبط به هم هستند که با هم برای چک کردن اینکه محصول یا خدمات یا سیستم به نیازمندیها و مشخصات تعیین شده دست یافته است و می تواند به هدف مورد نظر خود دست یابد. اینها اجزای حیاتی یک سیستم مدیریت کیفیت مانند ایزو 9000 هستند. گاهی اوقات پیش از کلمه های تصدیق و صحه گذاری کلمه مستقل» نیز اضافه می شود و به این معنی است که تصدیق و صحه گذاری باید توسط شخص ثالث که منافعی در آن زمینه ندارد انجام شود. تصدیق و صحه گذاری مستقل را با نام اختصاری IV&V می شناسند. Independent validation and verification

در عمل بر اساس اصطلاح سیستم مدیریت کیفیت تصدیق و صحه گذاری میتواند معانی مختلفی داشته باشد. گاهی اوقات حتی به جای هم نیز بکار میروند.

با اینحال بر اساس راهنمای PMBOK استانداردی که توسط موسسه مهندسان  الکترونیک پذیرفته شده است تعاریف تصدیق و صحه گذاری به صورت زیر است:

تصدیق: تضمین اینکه یک محصول یا خدمات یا سیستم به نیازهای مشتری و یا دیگر طرفهای ذینفع دست یافته است. اغلب شامل پذیرش و مناسب بودن با نیازهای مشتری خارجی است.

صحه گذاری: ارزیابی اینکه آیا محصول یا خدمات یا سیستم متناسب با قوانین، نیازمندیها، مشخصات و یا شرایط تحمیل شده است یا خیر. و اغلب یک فرآیند درون سازمانی است.

 

منیع: ویکی پدیا


مقدمه

پس از انجام عملیات در بند 8 اکنون زمان بررسی عملکرد است. تردیدی معمولی در اینجا پدیدار می شود. سازمان تعیین کرده است که چه چیزی، چگونه، و چه زمانی نظارت، سنجش و تجزیه و تحلیل شود. در این بند به اضافه کردن ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت به این ترکیب و هر چیزی که مورد انتظار است توجه شده است. ممیزی داخلی اطلاعاتی را فراهم می کند که آیا سیستم مدیریت کیفیت منطبق با نیازمندیهای سازمان و استاندارد عمل می کند وآیا به صورت موثر پیاده سازی و نگهداری می شود. بازنگری مدیریت به این پرسش  می پردازد: آیا سیستم مدیریت مناسب، دقیق و موثر است؟ مجددا ممیز باید از مجموعه منسجمی از نیازمندیها برای بررسی نتایج در مقابل برنامه ریزی استفاده کند. فهرستی طولانی از شواهد اهداف وجود دارد که میتوان آنها را شناسایی و تأیید نمود: پارامترها، برنامه های زمانبندی، ارزیابی ها، عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی، نظارت و سنجش نتایج و نایج ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت از آن موارد هستند.

بند 9 ارزیابی عملکرد سه بند فرعی دارد

9.1 نظارت، سنجش، تحلیل و ارزیابی

9.1.1 کلیات

9.1.2 رضایت مشتری

9.1.3 تحلیل و ارزیابی

9.2 ممیزی داخلی

9.3 بازنگری مدیریت

9.3.1 کلیات

9.3.2 ورودی های بازنگری مدیریت

9.3.3 خروجی های بازنگری مدیریت

 

ادامه دارد.


آغاز فرآیند مدیریت ریسک کیفیت فعالیت های مدیریت ریسک کیفیت باید با استفاده از فرآیندهای نظام مند اجرا شود که برای هماهنگ کردن، تسهیل و بهبود تصمیم گیری با پایه علمی در رابطه با ریسک طراحی شده اند. گام های ممکنی که باید برای شروع و برنامه ریزی فرآیند مدیریت ریسک کیفیت انجام داد می تواند شامل موارد زیر باشد: تعریف مسئله و یا سوال ریسک، شامل فرضیات مرتبط برای شناسایی ریسک های بالقوه؛ جمع آوری اطلاعات پس زمینه و یا داده های مرتبط با خطرات بالقوه، آسیب یا تأثیر
مشتری معمولا ااماتی برای بسته بندی خواهد داشت که باید در همه مشخصات بسته بندی محصول ضمیمه شود. اگر هیچ اامی ارائه نشود، در طرح بسته بندی باید این اطمینان بوجود بیاید که یکپارچگی محصول تا زمان استفاده حفظ می شود. گروه برنامه ریزی کیفیت محصول سازمان باید مطمئن شود که بسته بندی هر محصول (تقسیم بندی های درونی) طراحی و ایجاد شده است. در صورت وم، باید از استانداردهای بسته بندی مشتری یا اامات عمومی بسته بندی استفاده شود.
برنامه ریزی استراتژیک یک فعالیت مدیریتی سازمان است که از آن برای تعیین اولویت ها، تمرکز بر انرژی و منابع، تقویت عملیات، اطمینان از اینکه کارکنان و سهام داران در جهت اهداف مشترکی کارمی کنند، ایجاد توافق بر روی خروجی ها/ نتایج مورد نظر و ارزیابی و تعیین مسیر سازمان در پاسخ به محیط در حال تغییر استفاده شده است. برنامه ریزی استراتژیک تلاشی نظام مند است که باعث ایجاد تصمیمات و اقدامات اساسی می شود که با تمرکز بر آینده مواردی مانند اینکه سازمان چیست، به چه کسی
کارت امتیازی متوازن (BSC) یک برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سیستم است که سازمان ها برای موارد زیر از آن استفاده می کنند: اطلاع رسانی در مورد اینکه سعی دارند به چه چیزی دست یابند تنظیم کارهای روزانه ای که هر فردی انجام می دهد در راستای استراتژی اولویت بندی پروژه ها، محصولات و خدمات سنجش و نظارت بر پیشرفت در جهت اهداف استراتژیک نام کارت امتیازی متوازن از ایده نگاه به سنجش های استراتژیک علاوه بر سنجش های مالی سنتی برای رسیدن به دیدگاه متوارن تر عملکرد آمده
اجازه ندهید وضعیت استانداردهایتان با یک سیستم مدیریت کیفیت تاریخ گذشته بدتر شود – به روز آوری آسان تر از آن چیزی است که فکرش می کنید استانداردهای بین المللی جوری طراحی شده اند که در طی زمان بازنگری شوند. آنها برای انطباق با شیوه اداره سازمان ها، و چگونگی هدایت مدیریت برای بهبود، تقویت کارکنان، پذیرش تغییرات و حتی نحوه ارتباط سازمان ها با یکدیگر تکامل پیدا می کنند. متن کامل را در ادامه نوشته بخوانید
چطور ایزو باعث می شود تجارت شما در مقابل فاجعه مصون بماند؟ بحران همیشه غیر منتظره است، اما این بدان معنا نیست که پاسخ شما در برابر آن هم لازم است به همان اندازه تعجب برانگیز باشد. با بررسی منظم خطرات و ریسکهای تجارت خود و محصولات و خدمات آن، در شرایطی که بدترین اتفاق می افتد می توانید برنامه های بی عیب و نقصی را برای انجام کارها تهیه کنید. ذات استانداردهای ایزو، تمرکز بر فرآیندها و روش های اجرایی است.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

اینجا جای است برای نوشتن..